neděle 3. února 2019

Nedělní miniglosy č.478

I v únoru vycházejí tradiční Nedělní miniglosy, svérázný blogový týdeník, který "říká vždy ještě o něco víc než pravdu", což je dobře, protože právě v tomto měsíci oslaví tento nejdéle pravidelně vycházející blogový nedělník své desáté narozeniny. I v dnešním 478. čísle se po krátkém "úvodníku" opět podíváme s nezbytným nadhledem na to, co zajímavého se v poslední době odehrálo kolem nás.

Tento týden jsem po obsáhlejším narozeninovém průřezovém článku Čtrnáct zastavení z deseti let, kterým jsem si připomněl některé pro mne důležité okamžiky z dlouhých deseti roků fungování svého blogu, nasadil textově o něco dietnější stravu. Mohli jste si proto přečíst Haiku zimomřivých barev v pouhých klasických sedmnácti slabikách a pak příběh jedné starší zahraniční maratónské fotky Uprostřed maratónské řeky (Amsterodam 2010). Další starší články tentokrát z archivu vytahovat nebudu, protože ve zmíněném narozeninovém článku je odkazů dostatek, to si necháme zase až na příští týden.
 
V dnešním 478. vydání týdeníku s tradiční značkou NMg odhalíme, proč bude mít nová pražská významná stavba za kmotra právě slavného českého tanečníka, proč projdou všechny automaty na kávu drobnou technickou úpravou a proč se zpovykaným uživatelům facebooku rozhodně vyplatí číst Nedělní miniglosy.

Přeji jménem celé redakce Nedělních miniglos všem čtenářům pohodový rozjezd měsíce února, věřím, že jste v posledních hodinách moc nezapadali sněhem, a držím nám všem palce, abychom se vždycky uměli nad některými jinak často rozčilujícími událostmi kolem nás i pousmát, jako se o to už skoro deset let právě Nedělní miniglosy snaží :-).


Česká národní banka představila na výstavě ke 100. výročí československé koruny speciálně vyrobenou 130 kg vážící unikátní zlatou minci v nominálu 100 miliónů korun. Podle informací Nedělních miniglos již česká vláda přijala opatření, podle kterého musí všichni výrobci upravit své automaty na kávu tak, aby byly schopné bez větších technických problémů akceptovat nové zákonné platidlo a správně zákazníkovi vrátit případný přeplatek.
----------------------
Nový tunelový komplex, který má navázat na proslulý pražský tunel Blanka a bude jednou z největších investic dalšího desetiletí, ponese oficiální jméno tunel Vlasta. "Doba se od výstavby posledního tunelu výrazně změnila, takže už jsme kvůli možným protestům organizací prosazujících rovné příležitosti nemohli sáhnout k ryze ženskému jménu, jako to bylo v případě tunelu Blanka," řekl Nedělním miniglosám zástupce pražského magistrátu. "Kmotrem nové stavby by tak měl být kromě známého ženského časopisu i slavný baletní mistr Vlastimil Harapes, protože kromě očekávaných technických komplikací půjde pravděpodobně i o další tanec mezi mediálními vejci."
----------------------
Policisté obvinili mladou poštovní doručovatelku ze Šumperska, že zásilky, které nestihla doručit, vyhazovala do kontejneru. Polehčující okolností by pro listonošku mohlo být, že zásilky vyhodila do tříděného odpadu, protože díky tomu nevznikla žádná ekologická zátěž a na zásilky se stejně vztahuje tzv. fikce doručení. Podle důvěrných informací Nedělních miniglos ale není zcela vyloučeno trestní stíhání doručovatelky za trestný čin nesprávného třídění, protože prý jedno nedoručené přání k narozeninám bylo v původním plastovém obalu, který do papíru rozhodně nepatří.
----------------------
Vědci Stanfordovy univerzity potvrdili, že měsíční odpočinek od facebooku přináší "sice horší přehled o aktuálních událostech ale také malé avšak významné zlepšení celkového duševního rozpoložení respondentů". Přehled o aktuálních významných událostech se však zachová a velké a ještě mnohem významnější zlepšení duševního rozpoložení se dostavuje v případě, když odpadlíci od facebooku začnou místo bezcílného brouzdání po sociálních sítích pravidelně číst Nedělní miniglosy.
----------------------
Paniku mezi státními úřady způsobilo připomenutí, že od příštího roku by už v nově vydávaných českých občanských průkazech nemělo být uvedeno rodné číslo. Na zákon, který byl přijat už před devíti lety kvůli tomu, aby na občana z rodného čísla neprasklo, kolik je mu let a jestli se narodil jako muž či žena, se totiž v mezidobí kvůli jiným starostem o blaho českých občanů úplně zapomnělo. Protože státní orgány zatím nedokázaly rodné číslo nahradit vhodnějším bezvýznamovým identifikátorem, bude nejspíš třeba prodloužit fungování rodných čísel v původní podobě o dalších několik let, nejlépe až do doby, kdy se stane Slunce rudým obrem a pohltí zeměkouli. Proti tomuto očekávanému vývoji naší nejbližší hvězdy sice již podala Česká správa sociálního zabezpečení, která rodná čísla nejvíce používá, oficiální stížnost, ale není jasné, jestli se tato stížnost stihne včas vyřídit.
----------------------
Levicový aktivista, který je stíhán mimo jiné za ničení policejních aut, u soudu uspěl se svou stížností, že byl ve vazbě ponižován kvůli svému přesvědčení tím, že nedostával speciální veganskou stravu. Česká vězeňská služba aktuálně formuluje příslušnou veřejnou omluvu za to, že tak hrubým způsobem porušila základní lidská práva obviněného, a zároveň žádá Policii ČR, aby policisté do té doby, než se podaří navázat spolupráci s dostatečně kvalitními pěstiteli místního i tropického ovoce, kteří mají dostatek trpělivosti, až zralé ovocné plody samy spadnou na zem, proboha neposílali do vazby žádné ortodoxní frutariány.


Chcete-li si připomenout to nejlepší a snad i nejvtipnější, co za více než jedenáct let v Nedělních miniglosách vyšlo, můžete si přečíst následující jubilejní výběry:

Nedělní miniglosy č.400 (výběr Nedělních miniglos z čísel 301 až 399)
Nedělní miniglosy č.300 (výběr Nedělních miniglos z čísel 201 až 299)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za váš komentář a těším se zase brzy na shledanou.