úterý 31. srpna 2010

O řecké bouřce

Nedávno jsem četl článek, ve kterém se autoři rozplývají nad převratnou možností získávat energii "vysáváním" bouřkových mraků. Kromě toho, že díky takové energii si budeme moci ještě víc na všechno posvítit a ještě víc si přihrát různé naše polívčičky, podaří se nám - jak tvrdí jacísi experti "zbavit se tímto způsobem jednou provždy těch nepříjemných bouřek, kterých se tolik lidí bojí". Inu, nepatřím k těm, kteří se bouřek bojí. Svůj postoj k nim bych nazval okouzleným respektem jako je tomu ostatně u všech přírodních sil, které si dělají, co chtějí, a na mínění člověka se zatím (naštěstí) moc neohlížejí. Z rozpoutaných živlů, které jsem takto "ochutnal" jako přímý aktér, se mi v konkurenci požáru, povodně a zemětřesení bouřka zdá ještě jako celkem přijatelná alternativa. Ale je docela možné, že mám o bouřkách díky našemu zdejšímu mírnému pásmu a díky existenci hromosvodů, jen zkreslené mínění.

Většina bouřek, které jsem zažil, byly totiž bouřky celkem přátelské. Zahrozily, pravda, často po nás sekly svými svítícími ohlušujícími drápy, až oči i uši zaléhaly, ukázaly nám, že kdyby jen o něco více chtěly, mohly by natropit pěknou paseku, ale pak většinou odešly spolu se svou mateřskou oblačností potěšit i další místa a další lidská obydlí. A tak jsem musel za svou nejmohutnější dosavadní bouřkou vycestovat až do Řecka, kde jsem zažil rozběsněnou bouřkovou noc na mém milovaném ostrově Lefkada.
 

pondělí 30. srpna 2010

O zamilovaném someliérovi

Kdykoli si na ni vzpomněl, jako že to bylo poslední dobou každou chvíli, vždycky se musel pousmát a vždycky se zhluboka nadechl, takže získal pověst věčně dobře naladěného muže, který má problémy s dýcháním. Nikdo netušil, že se mu hlava i hruď přetéká láskou, všichni to přičítali prakticky neochabujícímu vlivu vína, jehož voňavá a chutná tajemství poslední dobou intenzivně studoval, i když ještě nedávno rozeznával jen bílé od červeného. Kdybyste se mu zadívali pozorněji do očí, viděli byste obraz objektu jeho zájmu, navíc zkrášlený pohledem jeho růžových brýlí. Ač pilně studoval odbornou literaturu a dostal se přes řadu zkoušek a testů v oblasti znalostí vína, nebyl si jistý, jestli mu jeho omezená slovní zásoba vystačí, když bude tuto ženu svých snů chtít popsat. A i když se nikdo na nic neptal, aspoň si občas zkoušel nanečisto, co by o ní případnému zájemci o informace řekl.

Asi by začal letmým popisem vzhledu, i když je tak těžké zůstat stručný v okamžicích, kdy skutečnost je tak bohatá! Její vzhled byl totiž neodolatelně jiskrný, barva nádherně vitálně růžová s lehce červenajícími tóny - zejména v okamžiku, kdy řekl neopatrně nějaký dvojsmysl. Leč stačilo obraz ženské tváře ve sklence lehce vykroužit a načervenalá místa se opět rozpustila v krásné živoucí stejnorodé barvě s kaleidoskopicky souměrnými odlesky všech existujících odstínů.
 

neděle 29. srpna 2010

Nedělní miniglosy č.79

Nezávislá analýza potvrdila, že český strouhaný ementál dodávaný na francouzský trh byl navzdory podezření francouzských sýrařů opravdovým ementálem. "Podrobnou analýzou jsme potvrdili, že spolu se sýrovou hmotou byly nastrouhané i pravé ementálové díry, které do sýra jinak zpracovávaného v ochranné atmosféře zanesly zbytky prokazatelně českého vzduchu. Jsem rád, že se toto nedorozumění vysvětlilo," řekl nám zástupce českého výrobce. "Ukázalo se, že argumentace francouzských sýrařů již trochu zaváněla a byla jako tradičně plná děr."
-----------------------
Za větší míru mediální agresivity mezi představiteli sociální demokracie v poslední době může pravděpodobně pekařské umění Petry Paroubkové. "Ano, mohu potvrdit, že Jiří Paroubek přinesl na několik vrcholných jednání na ochutnání buchty z domova", řekl nám ještě s plnými ústy dobře informovaný a po dojedení buchet také dost agresivní zdroj. "Ty buchty jsou prostě tak vynikající, že by se po nich naši kluci z vedení utloukli."
 

čtvrtek 26. srpna 2010

O tom, jak se hlava diví, co huba povídá

Poprvé jsem se s tím pocitem setkal před mnoha lety: Pořádali jsme tehdy velký ples v pražské Lucerně a součástí programu byla i soutěž několika družstev, pro které byly připraveny ne zcela zanedbatelné ceny. Potíž byla v tom, že po sečtení všech výsledků skončila na druhém místě tři družstva se stejným počtem bodů, a bylo tedy nutné rozhodnout, kdo z nich bude druhý, kdo třetí a kdo čtvrtý, aby bylo možné rozdat připravené ceny. Ale podle jakého kritéria? Nikdo nevěděl; na podobnou variantu jsme připraveni nebyli. Já soutěži pouze přihlížel v zákulisí, kamarád ji moderoval. Když mi ještě během sčítání bodů došlo, že výsledkem bude "plichta", byl jsem docela zvědavý, jak se asi kamarád s problémem vypořádá. Vypořádal se s ním jako pravý muž: Narvanému sálu sdělil, že máme kuriózně na druhém místě hned tři družstva, ale to vůbec nevadí, protože o tom, kdo dostane jakou cenu, rozhodne "vrchní rozhodčí" Petr Vápeník. Vytáhl mne ze zákulisí a předal mi mikrofon. Pro člověka, který se právě dozvěděl, že je vrchním rozhodčím plesu, docela veselá situace.

A tehdy jsem to zažil poprvé: Hlava, která by asi měla v takový okamžik vymyslet nějaké rychlé a kloudné řešení, však místo přemýšlení pouze zvědavě čekala, co asi pusa do mikrofonu řekne. A ta k mému překvapení skutečně začala mluvit. Kupodivu neplácala nesmysly, všechno mělo hlavu a patu, jako by to někdo měl vymyšlené dlouho dopředu, a nečekaný problém byl v mžiku docela elegantně vyřešen. Hlava jen obdivně zamručela: "Kruciš, tohle bylo docela chytré, to bych možná ani sama nevymyslela!" Od té doby se u mne tato "odluka úst od hlavy" začala uplatňovat docela často, takže jsem pochopil, co asi pan Werich mínil tím, když se zmiňoval o "okamžicích, kdy se vlastní hlava diví, co vlastní huba povídá."
 

středa 25. srpna 2010

Návštěva u květinové víly

Byl jsem se o víkendu podívat na návštěvě u jedné známé květinové víly. Ve dveřích jsem se srazil s její kamarádkou, která se zastavila na kus řeči a právě odlétala s nákladem pylu. Mohl jsem si proto zblízka všimnout, že depilace v hmyzí říši ještě nefrčí tolik jako v té lidské a taky že křídla jsou ve skutečnosti abstraktním uměleckým dílem.
 
 
 
 
 
 
 

úterý 24. srpna 2010

O hrající hlavě pana Viléma

Když se pan Vilém ráno probouzel, uvnitř jeho hlavy pravidelně hrála hudba. Ano, měl hlavu plnou harmonií a rytmů tak dokonale propracovaných a sladěných, že to bylo možné bez uzardění považovat za hudbu. Odkud se tato hudba brala, to pan Vilém nevěděl. Možná přicházela shůry v podobě tajemných signálů vzdálených civilizací, možná naopak vyvěrala z hlubin země, do kterých ji kdysi uvrhl mocný nesnášenlivý kouzelník, který dával přednost tichu. Anebo prýštila z těch tajemných míst Vilémovy duše, která v sobě obsahují vzpomínky jeho předků a odhadují budoucí myšlenky jeho potomků.

Hudba, kterou pan Vilém slyšel uvnitř své hlavy, nepřipomínala ničím hudbu, kterou běžně slýchal z médií. Snad ani nebylo možné říct, je-li krásná nebo ošklivá, protože se na ni nedala uplatnit běžná měřítka. Byla zneklidňující a zároveň tišila nervozitu, byla melodická, ale nešla zapískat jako obyčejný popěvek, její rytmus uchvacoval, ale nebylo možné ho napodobit bubnováním o desku stolu. Nebyl to rock ani pop ani dechovka ani country ani heavy metal, ani punk ani techno, nebyla to dokonce ani takzvaná hudba vážná v klasické či experimentální podobě. Jako kdyby tato hudba měla o rozměr víc než obyčejná hudba, a běžný lidský mozek si s tímto dodatečným rozměrem dokázal poradit stejně špatně jako se čtvrtým rozměrem předmětů okolního světa.
 

neděle 22. srpna 2010

Nedělní miniglosy č.78

Zatím se vedou spory o to, zda má každý den ve speciálním táboře pro pražské bezdomovce začínat společným zpěvem české hymny. Někteří psychologové poukazují na to, že časté opakování slov "kde domov můj…" může u bezdomovců způsobovat sebelítost. "Zvažujeme proto zatím spíše společné zpívání nějakého optimističtějšího popěvku, třeba "běží liška k táboru…" nebo "já s písničkou jdu jako Ptáček…", řekl nám manažer nově vznikajícího tábora Emanuel Ptáček.
-----------------------
Podle výsledků průzkumu dnešní mladí lidé posílají textové zprávy i při sexu. "Samozřejmě posílání sms zpráv někomu jinému může napovídat, že vztah mezi partnery není takový, jaký by asi měl být," komentoval překvapivé výsledky průzkumu vedoucí výzkumného týmu, "ale pokud milenci posílají zprávy pouze jeden druhému, můžeme to brát jako celkem pozitivní formu běžné milenecké komunikace, které v tak emociálně vypjatých okamžicích není nikdy dost.
 

sobota 21. srpna 2010

Přípitek šampaňským s bublinkami soli

Nedávným láskám z hlubin nekropolí
připíjím šampaňským
s bublinkami soli
na úspěch pouti k poctě Ikarovi.
Aby jejich křehká mávající křídla
ve slunci neroztekla se
a neprořídla
zbytečnými slovy
a odhodila spalující tíhu
na východ
a taky trochu k jihu.

Smetiště dějin plné zbytků
směnitelných dnes za cokoli
vyladí ústa
do přípitku
šampaňským s bublinkami soli.

Ve větru času mraky ženou
památné stromy
s kořeny na ramenou.

pondělí 16. srpna 2010

O Nebojsech

"Pro strach by měl mít člověk uděláno, jak říká lidová moudrost. Co by měl mít člověk pro strach uděláno, to už ale lidová moudrost neříká." (J.Suchý)

Když jsem byl malý, málokterá pohádková postava ve mně budila rozporuplnější pocity než Nebojsa. Podivný chlapík! Prý se nikdy ničeho nebál. Jak nedostižný vzor pro dítě, které se bojí kdečeho: Sousedovic bojového psa, který tak zuřivě štěká. Tmavého rohu místnosti, kde se může leccos schovat a v noci se to pak určitě vydává na toulky po bytě (ať už je to strašidlo nebo velký chlupatý pavouk). Zlodějů, kteří se vloupají s karnevalovými škraboškami na očích do našeho bytu, aby mi ukradli oblíbeného plyšového medvěda. A ten pohádkový Nebojsa se ničeho takového nebojí, připadá mi v tom divný a nepochopitelný, i když tuším, že ostatní by asi byli rádi, kdybych si z něho vzal příklad, protože nebudu-li Nebojsa, budu tedy jistě Strašpytel, jako by mezi těmi dvěma bytostmi neexistoval žádný mezistupeň; jen jeden anebo druhý, černá nebo bílá. Jako kdyby strach byl něco jednoznačně špatného, co by bylo nejlepší ze života jednou provždy odstranit a když se nám to podaří, bude se nám žít konečně skvěle.
 

neděle 15. srpna 2010

Nedělní miniglosy č.77

Několik českých atletů ze 70. a 80.let je podezřelých ze spolupráce se Státní bezpečností a podle dobře informovaného zdroje z Českého atletického svazu nejde tentokrát jen o drobné nezávazné pletichy, ale rovnou o udavačství: "Bylo například jednoznačně prokázáno, že při některých běžeckých závodech naši atleti udávali tempo."
-----------------------
Podle sociální demokracie poslední povodně v České republice dokazují, že je třeba, aby do dosud chaotického způsobu rozdělování srážek vstoupil v aktivní roli stát a vodu spravedlivě přerozdělil. "Vidíte sami, kam to vede, když se rozdělování srážek ponechá pouze na neviditelné ruce trhu: Místo aby každý dostal spravedlivý a přiměřený příděl vody, někomu prostě naprší zbytečně moc," řekl nám nejmenovaný představitel ČSSD. Předpokládá se, že sociální demokrati navrhnou vznik nového Ministerstva srážek, proti čemuž protestuje především Miroslav Kalousek, který tvrdí, že srážky vždy patřily a i v budoucnu budou patřit do agendy Ministerstva financí.
 

sobota 14. srpna 2010

Mangové houbičky

Ze všech stran slyším oslavné promluvy týkající se množství hub v lesích. Prý roste všechno a všude, což české houbaře (a to jsou skoro všichni) přivádí do stavu euforie. I já moc rád sbírám houby, i když mé sběratelské nadšení poněkud ochablo, když se ukázalo, že mi houby z nějakého podivného důvodu začaly činit v organismu neplechu. Takže houby sice můžu sbírat ale už ne jíst, což je - upřímně řečeno - pěkně na houby.

Asi proto, abych nelitoval faktu, že jsem měl v poslední době trošku jiné starosti a neměl jsem čas vypravit se na pořádný houbový výlet, houby mi teď v posledních dvou týdnech rostou přímo doma. Pěstuju si totiž doma na okně v květináči mangový stromek a teď v květníku prakticky ob dva dny vyraší vždy dvě až čtyři roztomile žluté houbičky. "Dospělosti", tj. velikosti asi 7 cm, nabudou vždy během jediného dne a během dalšího dne pak postupně zblednou, seschnou a odumřou.
 

čtvrtek 12. srpna 2010

O starých podpisech

Nedávno jsem doma trochu uklízel a z jedněch starých desek na mne vypadl list papíru.
Mnou podepsaný list papíru. Nebylo by na tom asi nic divného, kdyby na papíru byl nějaký text a podpis by byl jeden; to už tak prostě občas bývá, že jsme nuceni - ve společnosti, kde vyřčené slovo skoro nic neváží a nikdo si z něho moc nedělá - zatěžkat zapsanou éterickou skutečnost vahou podpisu. Ale na papíru nebyl žádný text a co víc - toto informační vakuum bylo stvrzeno asi šedesáti mými podpisy. A nebyl jeden jako druhý, ani zdaleka ne. Na začátku se podpisy zásadně lišily, tolik, že jsem skoro pochyboval, že jsem byl kdysi schopen něco takového vyprodukovat. Nebylo pochyb - držel jsem v ruce list papíru, na kterém jsem si jako lehce vzrostlé pubertální dítě kdysi trénoval, jak bych se rád podepisoval, a hledal jsem tu správnou kýženou podobu, aby to - podle mého tehdejšího názoru - vypadalo pěkně a energicky, aby jméno bylo ještě rozpoznatelné, ale už bylo na pomezí čitelnosti, protože určitá míra nečitelnosti přece k podpisu patří, aspoň u pořádného dospělého by to tak být určitě mělo.
 

pondělí 9. srpna 2010

O tom, jak je dnes praktické být upírem

Vůbec poprvé jsem se rozhodl reagovat na vyhlášené "téma týdne". Když jsem se totiž nad tématem zamyslel, dospěl jsem k přesvědčení, že není zas až tak špatné být u nás v současnosti upírem, protože to skýtá řadu neobyčejných možností a výhod. Posuďte sami:

- V České republice je poměrně vysoký počet dobrovolných dárců krve.

- Společnost je u nás tolerantní a zvyklá na drobné prohřešky v chování vůči ostatním, nikdo se proto dnes už nepozastaví nad tím, pokud někomu soustavně pijete krev.

- Jako příslušník menšiny máte všude zastání.

- V zemi je mnoho obchodů, kde si můžete bez problémů nakoupit i v noci.
 

neděle 8. srpna 2010

Nedělní miniglosy č.76

Prezidentská kancelář vyhlásila tendr na nové heslo pro prezidentskou standartu, protože podle názoru hradních psychologů může původní heslo "Pravda vítězí" vyvolávat v běžných lidech zbytečné obavy z budoucnosti. Největší šance se zatím dávají známému Masarykovu heslu "Nebát se a nekrást." Předběžná jednání pracovníků Prezidentské kanceláře s představiteli politických stran ale naznačují, že přednost by mohla dostat údernější a všeobecně přijatelnější zkrácená varianta "Nebát se." Politici se navíc shodují v názoru, že by bylo lepší heslo na zástavu napsat latinsky, aby ho občané nevzali doslova.
-----------------------
Bývalý předseda Poslanecké sněmovny Miroslav Vlček byl osočen bývalými kolegy, že se při některých jednáních sněmovny v loňském roce dostatečně nevěnoval řízení a ve dvou případech dokonce řídil příliš rychle. Expředseda se k obviněním nechtěl vyjadřovat s odůvodněním, že místo něho jednání řídila osoba blízká.
 

sobota 7. srpna 2010

Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí

Román, který se stal literární esencí československých událostí z roku 1968 a který zajistil Milanu Kunderovi nesmrtelnost jako světově proslulému literátovi, vyšel v roce 2006 po čtvrtstoletí od napsání (na přelomu let 1980 a 1981 již ve Francii) poprvé v zemi, o níž pojednává. Konečně! Česky byl román napsán i vydán v roce 1985 u manželů Škvoreckých v Torontu a ke mně se dostal kdysi dávno v poločitelném strojopisném podomním opisu na jeden jediný den, který opravdu nestačí, aby se čtenář s knihou vypořádal tak, jak zaslouží (jak čtenář, tak i kniha).

Příběh je vystavěný kolem ústřední dvojice Tomáše a Terezy, kteří jsou každý z jiného těsta, ale kteří spolu přece jen dokáží žít v neustálém kolotoči hledání a potvrzování vzájemné lásky a obav o ni. A v románu je pravá láska bez výjimky potrestaná smrtí, Tomáš i Tereza nakonec umírají v autě, i když samotná jejich smrt není přímou součástí vyprávění.
 

úterý 3. srpna 2010

O sestřencích a tetěňatech

Nevím, jestli to není známka nějaké osobnostní poruchy, ale měl jsem vždycky strašný chaos v pojmenovávání příbuzenských vztahů. Rozlišovat mezi bratrancem a synovcem či mezi neteří a snachou mi činí neobyčejné potíže. Když se mne někdo třeba zeptá, jak se má můj švagr, je na mně na první pohled vidět, že nejenže nevím, jak se má, ale překvapuje mne i samotný fakt, že někdo takový existuje (a přitom existuje; jako by se nemohli rovnou zeptat, jak se má Karel, mohli jsme si porozumět hned!), takže se snažím odvést řeč na nějaké téma, kde se cítím být jistější, třeba na kulturní a společenské tradice novozélandských Maorů.

Po mnohaletém drilu aspoň rozeznávám strýčky od tet, vím, že kmotřenec existuje, kdežto kmotřitel je nesmysl, a dokonce si troufnu říct, že i když pravnuci i prarodiče vypadají podle svého prajména stejně prastaře, existují mezi nimi často nemalé věkové rozdíly. Obávám se ale, že toto je limit mých možností, a raději bych byl odpovědným samosoudcem při nelehkém Paridově soudu, než abych odpovídal na otázku, jestli kromě prasynovců mohou existovat i prasestřenice.
 

neděle 1. srpna 2010

Nedělní miniglosy č.75

V anketě o nejnesmyslnější úsloví zvítězilo v tomto roce úsloví "rozumí tomu jako koza petrželi". Cenu předal docent Koza z Přírodovědecké fakulty, který je světovou kapacitou ve studii petržele. Odbornost pana docenta potvrdil ve svém posudku i Jiří Kozel, který pracuje ve výzkumném ústavu šlechtitelském jako zahradník.
-----------------------
Na speciální tiskové konferenci byl oznámen definitivní rozpad populárního Čtyřlístku. Podle politologů za rozpad může především různorodost politických názorů jednotlivých členů, protože Pinďa je véčkař, Fifinka podporuje sociální demokracii a Bobík s Myšpulínem jsou zase zastánci pravice. Nejmenovaný dobře informovaný zdroj z Třeskoprsk ale tvrdí, že tento výklad vůbec neodpovídá skutečnosti, protože všechna čtyři komiksová zvířátka jsou bytosti zcela apolitické a za rozpad Čtyřlístku nese odpovědnost především Yoko Ono.