neděle 1. srpna 2021

Nedělní miniglosy č.600 - Zvláštní jubilejní vydání

Protože jsou dnes Nedělní miniglosy, svérázný blogový týdeník, který "říká vždy ještě o něco víc než pravdu", o dost obsáhlejší než normálně, nebudu zdržovat tradičním podrobným úvodníkem. Jen zdůrazním, že po 12 letech, 5 měsících a 5 dnech jsme společně s mnoha zdejšími pravidelnými, občasnými, zřídkavými i náhodnými čtenáři dospěli ke stěží uvěřitelnému jubilejnímu 600. číslu tradičního blogového nedělníku, který specifickým způsobem reflektuje události z politiky i společnosti. Jako obyčejně jsem při této příležitosti vybral to nejlepší a nejvýstižnější z poslední stovky vydání (od srpna 2019); vybraných miniglos je nakonec 75 (z celkového počtu 710) a výsledek tvoří zvláštní zpětný průlet neobyčejným obdobím poznamenaným především koronavirovou pandemií. Popravdě, ještě před rokem a půl jsem si neuměl představit, že by NMg mohly psát i o něčem tak tragickém, jako je epidemie přinášející mnohá omezení, zdravotní komplikace a ano, v mnoha případech i smrt, ale myslím, že stejně jako jsme se nikdo nemohli tvářit tak, že epidemii a její důsledky nevidíme, nemohly se tak tvářit ani Nedělní miniglosy. Přeji tedy příjemné počtení a připomenutí toho, co bylo, budu se těšit, že si budeme moct dělat zde na blogu legraci z méně vážných věcí a děkuji všem čtenářům za vytrvalost i častou originální spolupráci ve formě nápaditých komentářů. Moc si vážím toho, že se můžeme stále každou neděli touto zvláštní formou setkávat a věřím, že to bude ještě nějakou dobu trvat, protože chuť pokračovat mě zatím pořád ještě neopouští :-). 

Držím všem palce, buďte zdrávi a dobře naladěni a hlavně ať vás neopouští smysl pro humor, protože jednak je to, myslím, ta nejlepší možná výbava do těžkých období a jednak bych bez toho mohl Nedělní miniglosy rovnou zabalit, což se mi pořád ještě nechce :-). Ještě jednou díky a přeji krásné letní dny.


Pozn.: Dnešní jubilejní číslo samozřejmě přidám od příští neděle k předchozím pěti podobným jubilejním vydáním, která přikládám na konec každých Nedělních miniglos pro případné nové čtenáře nebo pro ty, kteří by si chtěli připomenout starší kousky.

 
Z výsledků rozsáhlého průzkumu mezi uživateli placených sexuálních služeb vyplynulo, že těmto klientům v oblasti placeného sexu nejvíce ze všeho schází kvalitní věrnostní program. (NMg č.501)
----------------------
Český prezident Miloš Zeman v doprovodu několika ministrů české vlády a vysokých představitelů oborových organizací zopakoval ve svém krátkém projevu k zahájení výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích populární a často opakovanou myšlenku Jana Wericha "kde je blbec, tam je nebezpečno", načež dosud celkem pokojně přihlížející návštěvníci začali v panice opouštět výstavní areál. (NMg č.504) 
---------------------- 
Kubánské úřady kvůli fatálnímu nedostatku pohonných hmot po výpadcích nasmlouvaných dodávek z Venezuely rozhodly, že v průběhu třtinové kampaně nechají zapřáhnout do nepojízdných vozů více než 4000 volů. V souvislosti s tímto oznámením česká Poslanecká sněmovna pro jistotu odložila plánovanou pracovní návštěvu početné české parlamentní delegace na pláži Varadero do té doby, dokud bezprostřední nebezpečí zapřažení nepomine. (NMg č.508) 
---------------------- 
Podle rozhodnutí úřadů by mělo být na prezidentské standartě oficiálně začerněno slovo PRAVDA, protože v tak závistivé společnosti, jakou je ta česká, je každá informace o tom, kdo právě vítězí, citlivým údajem. (NMg č.509) 
---------------------- 
Poté, co se několik ekologických aktivistů z hnutí Extinction Rebellion lepidlem přilepilo k povrchu rušné pražské magistrály u Národního muzea, a na víc než půl hodiny tak úspěšně zablokovalo veškerou dopravu, začaly se po podobném kvalitním lepidle shánět i sněmovní opoziční strany, jejichž poslanci by se jím mohli v případě sněmovních obstrukcí přilepit k řečnickému pultu. "Ano, vyhlásili jsme řádné výběrové řízení na dodavatele lepidla pro naše poslanecké kluby," potvrdil Nedělním miniglosám jeden z opozičních politiků, "zatím ale bohužel žádná z oslovených firem nebyla schopna splnit naši podmínku, že lepidlo musí přestat lepit v pátek ve 14 hodin, abychom si po náročném pracovním týdnu stihli užít víkend." (NMg č.511) 
---------------------- 
Česká vláda překvapivě vypsala zrychlené výběrové řízení na pozici vládního ochutnavače. Premiér Babiš se totiž nedokázal ukrotit a podle svého zvyku v jednom z televizních rozhovorů řekl, že podle jeho mínění museli dostat lidé, kteří často vážili dlouhou cestu do Prahy, jen aby se mohli rozloučit s legendárním zpěvákem Karlem Gottem, za svou cestu od někoho zaplaceno, jinak přece není možné, aby se jich na pietním místě na Žofíně sešlo tolik. Svou chybu si ale tentokrát český premiér uvědomil i bez rozhodnutí soudu, takže se teď z pochopitelných důvodů bojí osladit si kávu. (NMg č.511) 
---------------------- 
Z dobře informovaných kruhů blízkých Hradu se naše redakce dozvěděla, že prezident Zeman měl před několik dny živý sen, ve kterém se mu zjevil král Vladislav Jagellonský. Slavný Jagellonec prý ve snu přátelsky pokáral pana prezidenta, že na sváteční předávání státních vyznamenání odmítl pozvat své názorové oponenty a také ty, kteří se mu v poslední době něčím znelíbili nebo ho aspoň dostatečně nechválili, a vyjádřil přesvědčení, že moudrý představitel státu by se neměl chovat jako vztahovačný ješita a měl by být schopen přenést se bez mstivých a dětinsky škodolibých provokací přes příkopy politických půtek i osobních animozit. Prezident králi Vladislavovi poděkoval za kolegiální přístup a upřímně míněné rady a obratem nařídil, aby Vladislavský sál, kde se budou státní vyznamenání podle tradice předávat, byl ve zrychleném procesu oficiálně přejmenován na sál Karla Gotta. (NMg č.513) 
---------------------- 
Ministerstvo vnitra na dotaz Nedělních miniglos zcela vyloučilo, že by chystalo legislativní úpravu směřující k povinnému čipování českých občanů: "Nevím, kde pořád berete tyhle nesmyslné poplašné zprávy," řekl nám zástupce odboru vnějších vztahů vnitřních věcí. "Jediné, co chystáme jako logický následný krok po zavedení povinného čipování psů, je povinné čipování jejich majitelů, aby bylo jasné, kdo je za konkrétního psa odpovědný, a dále pak drobnou změnu zákona, jejímž cílem je zajistit všem českým pejskům láskyplný domov, totiž povinnost každého občana vlastnit aspoň jednoho psa." (NMg č.514) 
---------------------- 
Žák sedmé třídy napadl v Kraslicích na Sokolovsku svého učitele, který musel být s podezřením na otřes mozku převezen do nemocnice. Ministerstvo školství vyjádřilo nad incidentem politování, ale upozornilo na to, že zákaz tělesných trestů na školách se podle původního záměru a podle standardně uplatňovaného výkladu na učitele automaticky nevztahuje. (NMg č.516) 
---------------------- 
Evropská legislativa připravuje pod tlakem levicových ekoaktivistů všeobecný zákaz používání obyčejných tužek, protože zanechávají zřetelnou uhlíkovou stopu. (NMg č.518) 
---------------------- 
1. ledna 2020 vstoupí v platnost zákon, podle kterého musí být všichni psi na území České republiky označeni mikročipem, jinak bude jejich očkování proti vzteklině bráno jako neplatné. "Na čipování psů je vidět, jak moje vláda na rozdíl od našich předchůdců dělá ve státě pořádek," řekl Nedělním miniglosám hrdě premiér Andrej Babiš. "Po psech se chystáme v čipování domácích zvířat systematicky pokračovat, takže hned v následujícím roce 2021 se chystá čipování agam, anakond a amazoňanů, a v dalších letech pak přijdou na řadu i další domácí mazlíčci, pěkně podle abecedy." Čipování dalších živočišných druhů by mělo probíhat většinou podle podobného modelu jako tomu je u psů: "Některá procesní specifika bude asi nutné vzít v potaz u čipování tasemnic, ale protože tasemnice jsou až skoro na konci abecedy, bude ještě dost času na vytvoření přesných pravidel tak, aby celý proces byl pro naše občany co nejméně invazivní." (NMg č.520) 
---------------------- 
Policie obvinila bývalého premiéra Petra Nečase z křivé výpovědi ve prospěch jeho současné manželky v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Podle některých zdrojů blízkých vyšetřování je situace opravdu vážná, protože v Nečasově případě je výpověď tak křivá, že jí není rovno.  (NMg č.520
---------------------- 
Ústecké krajské zastupitelství vytklo Vězeňské službě, že věznice v Teplicích nestandardně povolila bývalému hejtmanovi a ministrovi Davidu Rathovi při výkonu trestu používání jiné než erární matrace a oblékání džínových kalhot místo vězeňského stejnokroje. Věznice se brání tím, že pan Rath byl v průběhu pobytu ve věznici několikrát kázeňsky odměněn, naposledy poté, co ve věznici pro všechny dosud nijak nepodchycené drobné obchody a úsluhy mezi vězni zavedl EET. (NMg č.522) 
---------------------- 
Brněnská policie vydala varování před tzv. "objímacími kapsáři", kteří začali řádit v brněnských ulicích. Tito kapsáři v nočních hodinách zničehonic objímají překvapené kolemjdoucí a - než ti se stačí vzpamatovat z nečekaného přívalu upřímně vyhlížejících citů - obírají je o peněženky a další cennosti. Policisté zároveň připustili, že se jim po medializaci těchto případů ozývají tisíce občanů, kteří jsou překvapeni skutečností, že jde o protiprávní jednání, protože něco podobného se jim často stává i za denního světla a v relativním bezpečí domova. (NMg č.522) 
---------------------- 
Podle podrobných měření provedených na reprezentativním vzorku několika tisíc lidí se teplota lidského těla za posledních 200 let snížila v průměru o 0,59 stupně Celsia. Většina odborníků však vůči této pozoruhodné skutečnosti zůstala chladná. (NMg č.523) 
---------------------- 
Ministerstvo kultury chce opět oficiálně na celostátní úrovni ustanovit tzv. Měsíc knihy. K návrhu se překvapivě přidalo i ministerstvo zemědělství, jehož živočišná sekce by navíc ráda nově zavedla i Měsíc bachoru. (NMg č.524) 
---------------------- 
Aby byla vyloučena jakákoli diskriminace soutěžících na základě jejich vzezření, bylo rozhodnuto, že v novém ročníku soutěže krásy Miss Německa bude o výsledcích rozhodovat porota složená výhradně z žen, a to na základě mnohem komplexnějšího hodnocení osobnosti zúčastněných dívek, které bere v potaz kromě osobního kouzla i jejich inteligenci, všeobecný rozhled, znalosti historie a jazyků, míru identifikace s ustanoveními Evropské ústavy, kladný vztah k modernímu umění a neústupné odhodlání zabránit za každou cenu klimatickým změnám. Jako znevažující a sexistická byla pochopitelně zrušena tradiční promenáda v plavkách, která bude nahrazena novou divácky vděčnější soutěží uchazeček o nejlepší motivační dopis. Německé zákonodárné orgány mají připravenou i novou právní úpravu, která má pod přísnými sankcemi zcela zakázat všem mužům sledování televizního přenosu inovované soutěže, ale průzkumy veřejného mínění zatím napovídají, že to asi ani nebude třeba. (NMg č.525) 
---------------------- 
V reakci na vyjádření amerického prezidenta, že Američané budou prvním národem na Marsu, v USA výrazně posílily akcie většiny trikových filmových studií. (NMg č.527) 
---------------------- 
Rozčilená paní Sabina z Barrandova přišla v neděli protestovat do Českého hydrometeorologického ústavu proti tomu, že nadcházející vichřice dostala právě její jméno, i když je sociologickými průzkumy potvrzeno, že většina Sabin jsou ženy mírumilovné a dobrotivé. Paní Sabina se sice v ústavu nezdržela dlouho, přesto tam po ní zbyly vyvrácené kancelářské židle, popadané obrazovky počítačů či zdevastovaná recepce a tamější vedení nebylo jejím řáděním zcela zpřetrháno jen proto, že stihlo včas odjet na víkend. Podle mluvčího ústavu jde o politováníhodní nedorozumění, o to nepříjemnější, že se právě nedávno po třinácti letech konečně podařilo zahladit i poslední stopy po minulé návštěvě ukrajinského kulturisty Kyrilla. (NMg č.527) 
---------------------- 
Bývalý politik Zdeněk Jičínský se ohradil proti zjištěním Ústavu pro studium totalitních režimů a rozhodně odmítl, že by měl cokoli společného s nově objevenými archivními dokumenty potvrzujícími perzekucí známého lokálního disidenta Rumcajse. (NMg č.529) 
---------------------- 
Krizový tým ministerstva zdravotnictví se kromě dalšího obtížně kontrolovatelného šíření koronaviru začíná stále více obávat i toho, co by se všechno mohlo stát, kdyby lidé snědli veškerou čočku, hrách a fazole, které si v panice před postupující epidemií nakoupili. (NMg č.531) 
---------------------- 
Podle rychlého celoevropského průzkumu je v době virové pandemie nejoblíbenější a nejvíce respektovanou postavou z dob starého Říma Pilát Pontský, protože si ze všech římských osobností nejlépe myl ruce. (NMg č.532) 
---------------------- 
Jednu z mála výjimek z celosvětové povinnosti nosit ochrannou roušku dostal vzhledem k odlehlosti místa svého trvalého pobytu Robinson Crusoe. I on ji ale podle nařízení příslušných místních orgánů musí z prozatím neupřesněných bezpečnostních důvodů nosit aspoň každý Pátek. (NMg č.533) 
---------------------- 
Snad s výjimkou některých speciálně vycvičených cirkusových exemplářů dostalo většinu domácích čtyřnohých mazlíčků do problémů nové nařízení české vlády, že na veřejných místech se může chodit maximálně po dvou. (NMg č.534) 
---------------------- 
Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček nešikovně umístil na svůj twitterový účet fotografii z jednání v Lánech, na které mají účastníci nasazeny ústní roušky a na stole před sebou bohaté pohoštění, a vyvolal tak otázky, jak hosté s rouškami občerstvení jedli. "Samozřejmě, žádné nařízení vlády související s nouzovým stavem jsme při jednání expertní rady neporušili," vysvětlil pan Ovčáček Nedělním miniglosám. "Obyčejné roušky jsme měli nasazené jen na společné focení, abychom v českých občanech nevyvolávali zbytečnou závist, ale hned poté si všichni hosté nasadili nově vyvinuté luxusní respirátory se speciálním jednohubkovým a chlebíčkovým ventilem." (NMg č.535) 
---------------------- 
Čtveřice poslanců sněmovního výboru pro životní prostředí by měla v květnu odletět na návštěvu Grónska, kde plánuje zkoumat pižmoně a dopady klimatické změny. "Nemůžeme vyloučit, že tuto mimořádně důležitou cestu budeme muset vzhledem k nepříznivým okolnostem a nežádoucímu zájmu veřejnosti zcela zrušit, což by bylo mrzuté, protože bylo docela složité vše domluvit, získat všechna povolení i specializovaného tlumočníka a podle našich grónských kolegů se pižmoni na naši návštěvu moc těšili," řekl Nedělním miniglosám jeden ze zmíněných poslanců. "Ještě máme jako plán B připravenou aspoň náhradní cestu do Bhútánu s podobným programem, ale zatím není jisté, jestli se tam do té doby podaří všechny grónské pižmoně přepravit." (NMg č.536) 
---------------------- 
Nejmenovaný muž ve službách knížete Trautenberka dostal přidělenou policejní ochranu poté, co se cestováníchtivé Anče na trutnovském trhu před hodnověrnými svědky prořeklo, že se - jen co to bude trochu možné - chystá na Kubu. (NMg č.540) 
---------------------- 
Společnost Microsoft odebrala všem, kteří v době koronavirové epidemie nemohli chodit do svého řádného zaměstnání, z Excelu oblíbenou funkčnost vytváření koláčových grafů s vysvětlením, že bez práce nejsou koláče. (NMg č.543) 
---------------------- 
Skupina mladých pražských aktivistů svrhla na Žofíně sochu Boženy Němcové, protože se jim nelíbilo, jak neobjektivně se spisovatelka ve své knize Babička vyjádřila o černém myslivci. (NMg č.545)
---------------------- 
I když většina průmyslových odvětví se v období po koronavirové pandemii chystá na vleklou celosvětovou krizi, překvapivě pozitivně vidí prognostici budoucnost vlnařského průmyslu, zvlášť pokud se potvrdí konspirační teorie, že nové mobilní sítě 5G dělají z lidí ovce. (NMg č.545)
---------------------- 
Pražští strážníci odchytili v pasáži poblíž Staroměstského náměstí dvoumetrového hroznýše královského, který k smrti vyděsil kolemjdoucí ženu. Představitelé městské policie odmítli říct Nedělním miniglosám, co se s odchyceným hroznýšem stalo, ale důvěryhodné zdroje blízké magistrátu nám naznačily, že podezřele velký počet strážníků v pražských ulicích začal od té doby rozumět řeči zvířat. (NMg č.546) 
---------------------- 
Další útok proti spisovatelce Boženě Němcové podnikli místní protirasističtí aktivisté, když se pokusili v médiích očernit Staré bělidlo. (NMg č.548) 
---------------------- 
Maďarští vědci ve svých laboratořích omylem zkřížili veslonosa amerického a jesetera ruského. Americká i ruská strana se teď v OSN domáhají toho, aby vzniklý hybrid nesl právě jejich jméno, což pravděpodobně vyostří již tak dost napjaté vztahy mezi oběma velmocemi. "Opravdu jsme to neudělali schválně," řekl Nedělním miniglosám vedoucí maďarského výzkumného týmu. "Ještěže příbuzný veslonos čínský nedávno vyhynul, jinak mohly být diplomatické dopady našich nevinných experimentů doslova katastrofální." (NMg č.551)  
---------------------- 
Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček se podruhé oženil. Jeho manželkou se stala bývalá pražská zastupitelka za ODS Gabriela Kloudová. Novomanželé podle důvěrných informací Nedělních miniglos podepsali při svatebním obřadu zároveň svatební, předmanželskou a opoziční smlouvu. (NMg č.552) 
---------------------- 
Časopis Vogue čelí vlně kritiky za to, že snímky černošské gymnastky Simone Bilesové nafotila proslulá fotografka Annie Leibovitzová, místo toho, aby byl tímto úkolem pověřen některý z mnoha kvalitních černošských fotografů. Pravidlo, že černochy by měli fotit výhradně černoši, se však nelíbí některým redaktorům přírodovědných časopisů, kteří se obávají, že fotky slonů bude muset propříště fotit slon, což bude vyžadovat nákladné zaškolení. (NMg č.552) 
---------------------- 
Ve Spojených státech zaznamenali v minulém týdnu vzácný jev nadoblačného blesku, konkrétně tzv. medúzovitého rudého skřítka. Tento velmi vzácný úkaz je v českých zemích celkem tradiční a podrobně ho popsal již v 50. letech 20. století československý prezident a příležitostný literát Antonín Zápotocký ve své knize Rudá záře nad Kladnem. Podle meteorologů je velmi zajímavé, že běžně tento jev trvá jen několik tisícin sekundy, zatímco v bývalém Československu se podařilo rudé skřítky stabilizovat po dobu několika desítek let, o což se vrcholná vědecká pracoviště především v západní Evropě ale v poslední době i v USA zatím jen marně snaží. (NMg č.554)  
---------------------- 
Po dlouhém a náročném trasování odhalili konečně experti Světové zdravotnické organizace WHO prvního nakaženého, od kterého se nový koronavirus postupně rozšířil do celého světa: Jako hledaný "Pacient Nula" byla identifikována česká začínající čarodějnice Saxána, což podle expertů na mezidruhový přenos virů není nic překvapivého, protože její otec je Netopýr. (NMg č.556)
---------------------- 
Kompletní operní sbor Národního divadla musel do karantény poté, co mediální masáží vystrašený vodník informoval pražskou hygienickou stanici, že se bojí hrát společně na jednom jevišti s viditelně nemocnou Rusalkou. Ubohá Rusalka bledá byla zatím převezena do nemocnice na pozorování. (NMg č.556) 
---------------------- 
Detektivka Agathy Christie Deset malých černoušků by měla letos poprvé vyjít podle nových korektnějších pravidel pod mírně upraveným názvem Deset vzrůstem statisticky sice nikoli nadprůměrných, ale jinak silných a nezávislých občanů s alternativní barvou pleti. (NMg č.557)
 ---------------------- 
Na Petříně upadla z prozatím neznámých důvodů bronzová socha Jana Nerudy. "Vyšetřování ještě není uzavřeno," řekl Nedělním miniglosám Nerudův mluvčí. "Z předběžného šetření ale vyplývá, že se nejspíš jedná o případ, jakých se v poslední době objevilo víc: Bronzový literární klasik se prostě večer jako obyčejně podíval na zprávy a poté vstal a pokusil se v příjemném letním večeru udělat několik kroků zcela bez pomoci hole či své ochranky." (NMg č.558) 
---------------------- 
Výjimku ze zákazu operních představení dostala nová inscenace opery Viléma Blodka V studni, protože je tam podle hygieniků vysoká pravděpodobnost, že pěvci ze studny až na diváky nedoprsknou. (NMg č.560)
---------------------- 
Podle nového nařízení Evropské unie za rovné příležitosti a proti všem formám týrání nebudou smět od nového roku dostihoví jezdci ani spermie při svých závodech používat bičík. (NMg č.560) 
---------------------- 
Jako poněkud předimenzovaná se nakonec ukázala být nouzová armádní dodávka několika kamionů projímadel na Pardubicko, která byla doporučena nejmodernějšími algoritmy umělé inteligence na základě záplavy stížností místních obyvatel na sociálních sítích, že kvůli epidemii koronaviru nemohou jít na Velkou. (NMg č.561) 
---------------------- 
Poměrně závažné problémy s nezbytnými stavebními úpravami nejspíš Správě Pražského hradu způsobí zpěvák Daniel Hůlka, který kvůli zklamanému osobnímu přátelství oznámil otevřeným dopisem prezidentu Miloši Zemanovi, že mu hodlá vrátit dříve udělené státní vyznamenání. Na Hradě proto kromě nezbytných výdejových okének budou muset zřídit i okénko příjmové. (NMg č.562) 
---------------------- 
Petici za znovuotevření zoologických zahrad zaslali na Ministerstvo kultury, fauny a flóry zvířata pražské ZOO, protože bez návštěvníků je prý teď v jejich výbězích nesnesitelná nuda, takže se prudce zvýšila spotřeba veterinárních antidepresiv. Ministr kultury Zaorálek potvrdil, že se bude peticí zabývat, a jako první krok na cestě k řešení zastavil s okamžitou platností financování experimentálního antianalfabetického kurzu pro gorily a orangutany, který má zjevně lepší výsledky než distanční vzdělávání na prvním stupni základních škol, odkud zatím žádná tak kvalitně připravená petice nepřišla. (NMg č.563) 
---------------------- 
Odcházející ministr zdravotnictví Roman Primula vyjádřil politování, že během svého časově omezeného mandátu nestihl zavést všechna opatření, která měla dobrý potenciál zásadně pomoci v boji s koronavirem. "Měli jsme ještě připravené další kroky, jejichž efektivita v boji proti nežádoucímu shromažďování lidí se již v minulosti jasně prokázala: Podařilo se nám alespoň uzavřít vysoké školy a vyhlásit plošný zákaz vycházení; bohužel povinné zatemnění oken, potravinové e-lístky a zákaz poslechu zahraničního rozhlasu jsme již zavést nestihli, takže jsme jako obyčejně zůstali na půli cesty."  (NMg č.564) 
---------------------- 
Ruské úřady ohlásily, že letošní oslavy Velké říjnové socialistické revoluce kvůli pandemii nemoci covid-19 neproběhnou jako obyčejně v listopadu, ale až ke konci dubna, tedy v květnu. (NMg č.565)
---------------------- 
Bývalý český prezident Václav Klaus prohlásil, že všichni, kdo nosí roušku, jsou vítači migrantů a poté se zamkl ve svém bytě před policejní hlídkou, která mu přišla udělit pořádkovou pokutu za to, že 28. října bez povinné roušky veřejně uctil státní svátek. Jediným podezřelým z odcizení tužky policejnímu praktikantu Hlaváčkovi, který byl jedním z členů zmíněné policejní hlídky, tak zůstává Vilma Puskásová. (NMg č.566) 
---------------------- 
Pracovníci amerických pohřebních ústavů poukazují na skutečnost, že mezi čerstvě zesnulými přívrženci prezidenta Donalda Trumpa roste počet případů, kdy mrtvoly tvrdí zřízencům, že ve skutečnosti nezemřely, ale daří se jim výborně, což brzy potvrdí nezávislý soud. (NMg č.566)
 ---------------------- 
Na mezinárodní on-line konferenci historiků k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského vzbudila velkou pozornost přednáška bývalého českého prezidenta Václava Klause s názvem Jan Ámos Komenský - druhý největší pedagog světové historie. (NMg č.567)
---------------------- 
Česká vláda pod tlakem opětovného zhoršování koronavirové situace připustila, že vyhlídky aktuálně nejsou příliš příznivé - především proto, že bylo nutné kvůli epidemickým opatřením zavřít i všechny rozhledny. (NMg č.571)
---------------------- 
Podle hlášení pražských policistů byly silvestrovské oslavy v pražských ulicích tak klidné jako naposledy před rokem 1346, během kterého si někteří čeští žoldnéři přinesli do svých pražských domovů první vzorky zábavní pyrotechniky uchvácené v bitvě u Kresčaku. (NMg č.572) 
---------------------- 
V Číně objevili vědci koronavirus ve zmrzlině, což podle epidemiologů výrazně snižuje pravděpodobnost, že se lidstvu v dohledné době podaří z nákazy vylízat. (NMg č.574) 
---------------------- 
Poté, co s uznáním a potleskem i od svých politických soupeřů odešel po 22 letech z Poslanecké sněmovny, projevil se Miroslav Kalousek opět jako velmi obezřetný a zkušený politický praktik, když pro jistotu z bezpečnostních důvodů odmítl přijmout od vedení Sněmovny zlatý padák. (NMg č.575) 
 ---------------------- 
Dalibor z Kozojed požádal českou vládu o prodloužení nouzového stavu, protože mu podle jeho odhadu chybí přibližně ještě měsíc, aby ho nouze konečně naučila housti. (NMg č.578) 
---------------------- 
Redakce Nedělních miniglos projevila smutnou obavu, aby kvůli chaotickému postupu proti koronavirové epidemii nebylo nutné letošní plánované sčítání lidí v České republice nahradit odčítáním. (NMg č.580) 
---------------------- 
Policie oznámila, že při pokusu přejít bez písemného povolení zaměstnavatele hranici mezi okresy Nový Jičín a Opava zadržela občana Jana Ámose Komenského. "Pan Komenský nejenže neměl v pořádku dokumenty a při kontrole se drze vymlouval, že je světoobčanem," uvedla policejní mluvčí, "ale podle naší hlídky navíc vedl podivné řeči nepřímo zpochybňující vládní protiepidemická opatření - jako např. "Člověk má rozum, aby rozeznával, a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého nebo zlého," nebo "Kdykoli se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se," takže proti němu byly pro jistotu použity mírné donucovací prostředky a byl s eskortou vrácen zpět do Fulneku, kde se po zaplacení vyměřené pokuty může procházet a blábolit téměř bez omezení." (NMg č.580)
 ---------------------- 
Ovčák Major amerického prezidenta Joe Bidena byl dočasně vykázán z Bílého domu poté, co pokousal jednoho z členů ochranky. Tento incident jen posílil obavy amerických zastánců rasové korektnosti, že si tím prezident vytváří předpolí pro to, aby si do Bílého domu přivedl i Bílého psa. Osobní vyjádření prezidentova psa se Nedělním miniglosám nepodařilo získat, ale na svém twitterovém účtu sečtělý německý ovčák celou kauzu komentoval s filosofickým nadhledem slovy: "Čo bolo, to bolo, terazky som Majorom." (NMg č.582)
---------------------- 
Neúspěchem skončil pokus Poslanecké sněmovny zavést nové účinné bezpečnostní opatření proti šíření koronaviru. "Na doporučení hygieniků jsme omezili počet poslanců při jednání sněmovny na polovinu," řekl nám předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. "Skvělé bylo, že během jednání jsme měli víc prostoru, ale bohužel se ukázalo, že v takovém uspořádání se pro schválení zákonů jen těžko hledá nadpoloviční většina."  (NMg č.582) 
---------------------- 
Ministerstvo školství připravuje podrobný metodický pokyn, který řeší, jak nechávat žáky po škole v období distanční výuky. "Je to za daných podmínek docela náročná procedura," potvrdil Nedělním miniglosám ministr školství Plaga. "Především se budeme muset domluvit s rodiči, aby když je žák potrestaný tím, že musí zůstat po škole, nepouštěli ho bez vědomí učitele ze školy domů předčasně." Ministr Plaga rovněž uvedl, že možnost nechat žáka po škole - především po odpoledním vyučování - může být z právního pohledu komplikována aktuálním zákazem večerního a nočního vycházení. Proto ministerští úředníci rozpracovávají variantu, že by se trest setrvání "po škole" mohl za určitých okolností změnit na analogický trest ranního pobytu "před školou", což ovšem zatím vyvolává terminologické komplikace, pokud se má možnost být po škole vztahovat i na předškoláky. (NMg č.583)  
---------------------- 
Informaci o tom, že byl proti covidu naočkován ruský prezident Vladimir Putin, přijala s nadšením nejen většina obyvatel Ruska, ale i sibiřští tygři a medvědi, kteří se doposud báli, že je ruský prezident nejen jako obyčejně fyzicky přemůže před kamerami státní televize, ale mohl by je při tom ještě navrch nakazit. (NMg č.584) 
---------------------- 
Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger, který vystřídal náhle odvolaného Jana Blatného, přišel na ministerstvo s překvapivým tajným plánem. Podle důvěrných informací Nedělních miniglos se ministrem pověření experti spolu s týmem olomouckých lékařů snaží vyšlechtit speciální hanáckou mutaci koronaviru, která by měla být po vzoru místních obyvatel vlídná, neagresivní a rozšafná a narozdíl od zpovykaných britských, brazilských a jihoafrických mutací by se měla šířit jen pomalu a rozvážně, což by mělo umožnit naočkovat mladší ročníky obyvatel dříve, než taky dostatečně zestárnou. (NMg č.585) 
---------------------- 
Americká společnost Amazon připustila, že její pracovníci - zejména ti z řad řidičů - jsou někdy nuceni vzhledem k situaci močit do lahví. "Samozřejmě, není to nic příjemného," komentoval pro Nedělní miniglosy situaci jeden z dobře informovaných amerických vládních činitelů. "Na druhou stranu, pořád je lepší, když jsou k něčemu takovému nuceni pracovníci Amazonu, než kdyby to byli pracovníci firmy Coca-Cola. (NMg č.585) 
---------------------- 
Britský úřad The Law Commision oznámil, že podezírá automobily, které se samy řídí, z rasismu, protože podle nedávno zveřejněné studie za tmy hůř rozeznávají černochy. Jak dopadly dlouho očekávané testy viditelnosti na sněhu a v bílé mlze, si zatím výzkumná pracoviště netroufla zveřejnit. (NMg č.587)
---------------------- 
Studentka, která pravděpodobně přivezla do Hradce Králové z Indie indickou mutaci koronaviru, se brání nařčení, že do Indie odjela jen tak na výlet: "Potřebovala jsem se prostě dostat z Pardubic do Hradce, ale protože tehdejší vládní nařízení zakazovalo pohyb přes hranice okresu a já chtěla vládní opatření jako odpovědná občanka bezvýhradně dodržet, vzala jsem to nejkratší možnou povolenou cestou přes Bombaj." (NMg č.587) 
---------------------- 
Někteří čeští politologové soudí, že prezidentova nechuť k rozpuštění sněmovny v případě vyjádření nedůvěry vládě opozičními stranami vyplývá především z aktuálního nedostatku lučavky královské na českém trhu. Jiná látka se přitom k úplnému rozpuštění sněmovny použít nedá, protože - i když se to napohled vždy nemusí zdát - většina českých poslanců má zlaté srdce. (NMg č.587) 
---------------------- 
Po velkém úspěchu této metody v českých školách se rotační princip bude uplatňovat i při návštěvách hokejových zápasů, které před několika dny v omezeném režimu umožnila česká vláda. Čtvrtině návštěvníků bude umožněno sledovat první třetinu, další čtvrtina může být přítomna na druhé třetině, třetí třetinu navštíví dalších 25% diváků a zbytek pak může přijít na případné prodloužení a samostatné nájezdy. Proti takové svévoli protestoval u Evropského soudu pro lidská práva vojevůdce Attila - Bič Boží, který ve svém podnětu uvádí, že vylosovaná možnost navštívit celkem nevzrušivou druhou třetinu ho naprosto neuspokojila, protože on má se svými muži zájem výhradně o nájezdy. (NMg č.588) 
---------------------- 
Dáda Patrasová oznámila na stranách bulvárního tisku veřejnosti, že je připravena na to, aby se k ní po dlouhém záletu vrátil její manžel Felix, samozřejmě až po nezbytné cizinecké karanténě, protože - nic naplat - je to přece jen Slováček. (NMg č.591) 
----------------------   
Premiér Andrej Babiš oznámil, že vláda rozpustila expertní Mezioborovou skupinu pro epidemické situace MeSES především proto, že její členové pracovali zadarmo, a dávali tak špatný příklad kuřatům. (NMg č.591) 
---------------------- 
Pražský arcibiskup Dominik Duka na tiskové konferenci odmítl, že by měl s bývalým poslancem Dominikem Ferim společného cokoli jiného než řádové jméno a oblíbený účes.  (NMg č.593) 
---------------------- 
Tým hongkongských vývojářů představil nového humanoidního robota - sestru Grace, která má posílit zdravotnický personál, protože umí poskytnout základní zdravotní péči a díky svým komunikačním schopnostem má být i společnicí pro ty, kteří byli izolováni od zbytku světa kvůli epidemii covidu-19. Neslavně ovšem skončila první zápůjčka nového produktu do České republiky: Jakmile totiž robot ze svého ovládacího software zjistil, že je českou zdravotní sestrou, odešel pracovat do Německa. (NMg č.594) 
----------------------
Podle důvěrných informací Nedělních miniglos chystá český prezident svůj další zásadní projev k národu, ve kterém chce občanům především jednoduše vysvětlit, co přesně v doslovném překladu znamenají ty poslední dobou tak často zmiňované covid pussy. (NMg č.594)  
---------------------- 
Vědci přišli na to, že koronavirus není nic nového, ale řádil na Zemi už před 20 000 lety. Archeologové totiž objevili pozůstatky pravěkého stanoviště, na kterém museli pravěcí lovci předkládat hlídce ke kontrole čestné prohlášení, že smí překročit hranice okresu. (NMg č.597)  
---------------------- 
Oba čeští sportovci, kteří prozatím nemuseli kvůli pozitivnímu covidovému testu na tokijském letišti do karantény, si před slavnostním zahájením loňské olympiády v Tokiu střihli, komu z nich se dostane té historické cti být vlajkonošem české olympijské výpravy. (NMg č.599) 
---------------------- 
Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Karlovy Vary rozšířily seznam českých památek na prestižním seznamu UNESCO, kde má tak naše země nově už 15 záznamů. Podle důvěrných informací Nedělních miniglos se však má ještě prošetřovat, zda nemohla hrát nějakou roli skutečnost, že členové tříčlenné přijímací komise UNESCO se jmenovali Karel, Marie a František. (NMg č.599)

 
 

A co vám můj blog - pokud ho ještě neznáte - může nabídnout? Kromě glos politického a společenského dění, podobných těm dnešním, najdete na blogu např. cestopisné reportáže z Japonska, z Řecka, a dalších míst, jsou tu i - věřím, že většinou humorně laděné - úvahy a fejetony, povídky, básně, hrátky s češtinou, haiku, vzpomínková vyprávění, povídání o knížkách, filmech či pražských zákoutích a také celá řada fotografií doprovázejících četné fotočlánky. Pokud vás na mých stránkách něco zaujme, neváhejte a dejte o mém blogu vědět i dalším lidem, které by mohly moje články potěšit. Děkuji, opatrujte se a těším se s vámi zase brzy na shledanou.

 

26 komentářů:

 1. Starší kousky novým psům? Nebo je to v tom pořekadle obráceně? Při dnešních inovacích jeden nikdy neví.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nový pes dobře mete. Nebo vlastně - darovanému psovi na zuby nekoukej. Ovšem jeden nový pes jaro nedělá :-).

   Vymazat
  2. Koho chleba jíš, toho píseň vyj.

   Vymazat
  3. Jak volávají dobří kočí, vyjéé!

   Vymazat
 2. Holt kde je blbec tam je nebezpečno..ta asi vede, ale i ostatní stojí za to ..

  OdpovědětVymazat
 3. Chudák Bidenův pes. Slyšel jsem, že známý ekonom Ševčík v době, kdy byl děkanem jedné z fakult VŠE a i z titulu této funkce byl pak členem vědecké rady jedné fakulty v Brně, s sebou na její zasedání bral svého velkého psa (snad ovčáka) a ten tam vždy způsobně seděl pod stolem. Nikoho nepokousal a ani nehlasoval :).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Císař Calibula bral do senátu svého koně...

   Vymazat
  2. Pro mě samotného bylo docela překvapující, co se všechno za poslední 2 roky v miniglosách objevilo.

   Vymazat
 4. Ještě si sem dovolím připsat pod seznam čestných hostů pudlíka Foo Foo thajského krále skandálů, který ho povýšil na ďůstojníka letectva (král pudla, ne naopak - aby to pro Foo Foo nevyznělo příliš nabubřele)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Důstojník letectva je pro pudlíka celkem důstojný post. Kdepak asi nosí své důstojnické výložky? :-)

   Vymazat
 5. Docela bych se obávala, aby se do nových voleb nevylidnila Česká Republika - vždyť jsme zvyklí poslouchat na slovo😅 a hledáme bez reptání hlavně klídek!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je pro nás typické: Jak jen můžeme, tak posloucháme! :-)

   Vymazat
 6. To mi připomíná, jednou jsem vyslechla v kavárně rozhovor dvou dam o tom, jak má František problémy s prostatou a co jí na klinice řekli. To není nic divného, divné bylo, když ona dáma na dotaz kolik je Františkovi, odpověděla, že třináct. Poté z rozhovoru vyplynulo, že se jedná o psa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to je výborná historka! Chudák František :-).

   Vymazat
  2. Ovsem jak volat na psa jménem František ?Frantisku? Zkracene by se mohl rovnou jmenovat i bez toho....Je paradox, ze spousta lidi utraci tisice za osetreni domacich mazlicku, ale zricetikorunovy poplatek u lekare kdysi jiste politicke strane prohral volby..

   Vymazat
 7. Čtu si článek bez tlučení srdce, ale stále pod vlivem rozechvění!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Semtam by ťuknout mohlo, ono je to celkem praktické.

   Vymazat
 8. Skvělé, moc jsem se pobavila :-) Obzvlášť některé starší kusy, které už jsem pozapomněla, mě znovu překvapily a rozesmály. Doufám, že si čeští meteorologové pojmenování moravského tornáda tentokrát pořádně rozmyslí!
  PS: Nevím, jestli je to obecný jev, ale vidím poněkud rozházené fonty. Kupříkladu hned v první větě se vedle sebe skví dva.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Musím říct, že některé kousky jsem si už opravdu nepamatoval; vůbec není od věci si to pak po sobě s odstupem znovu projít :-). Ty rozházené fonty mě rmoutí, protože v administraci není vidět žádný rozdíl, takže je to tak trochu loterie, co se po publikaci ukáže "on air". Ještě to zkusím :-).

   Vymazat
  2. Hmmm, na první pokus o opravu se na fontech nezměnilo vůbec nic. Je to tak trochu střelba na neviditelný terč...

   Vymazat
 9. Hmmmm, po několika pokusech, kdy bylo administraci úplně jedno, o co se pokouším, a změny se na výsledku nijak neprojevovaly, jsem nakonec část se špatným fontem ručně přepsal, což pomohlo. Ale vůbec se mi třeba nedaří upravit nepěkně husté řádkování na začátku a na konci článku. A asi radši s experimenty přestanu, protože před chvílí mi v průběhu updatu vypadl internet a chvíli to vypadalo, že jsem přišel o celý článek. Tak dám projednou přednost obsahu před formou :-).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To skoro vypadá, jako by blogspot slavil loňské zrušení blogu.cz - a jak jinak než stylově :-)

   Vymazat
 10. Se zpožděním gratuluju! Znovu jsem se moc nasmála.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji. A když to bylo se smíchem, tak děkuji dvakrát tolik :-).

   Vymazat

Děkuji za váš komentář a těším se zase brzy na shledanou.