neděle 19. července 2020

Nedělní miniglosy č.550 - výběrové číslo

Ani taková informační pecka, jakou je chystaná likvidace platformy blog.cz, by, myslím, neměla způsobit vykolejení dobrých tradic. Proto dnes jako tradičně každé padesáté číslo Nedělních miniglos, blogového týdeníku, který "říká vždy ještě o něco víc než pravdu", je i č.550 číslem výběrovým. Z čísel 501 až 549 (tedy asi z jednoho celého roku vydávání NMg) jsem pro vás totiž vybral 40 miniglos, v nichž se více či méně odráží často velmi neobyčejné dění uplynulých 12 měsíců. Věřím, že jsem vybral glosy, které jsou i s odstupem času pochopitelné, a fyzikálně-chemická analýza, provedená špičkovým pracovištěm Kriminalistického ústavu, by v nich i s časovým odstupem potvrdila zřetelné stopy humoru.
Přeji tedy všem milým čtenářům, ať už se přišli podívat na původní blog nebo už si otevřeli nový blog petrvapenik.blogspot.com, příjemnou zábavu, krásné letní dny, pokud možno žádné střety s nebezpečnými mikroorganismy, a těším se na shledanou u příštího, již opět zcela standardního vydání č.551.

P.S.: Všechny odkazy na další články už vedou na nový blog, postupně budu upravovat odkazy i ve starších článcích, aby případů, kdy se po vypnutí blog.cz odkaz neotevře, bylo co nejméně, bude to ale běh na delší trať.  I článek samotný zveřejňuji primárně na novém blogu, na starém blogu vyjde s určitým zpožděním (ostatně prozatím je systém stejně zcela nepřístupný, takže publikovat nejde, i kdybych chtěl). 

1. Z výsledků rozsáhlého průzkumu mezi uživateli placených sexuálních služeb vyplynulo, že těmto klientům v oblasti placeného sexu nejvíce ze všeho schází kvalitní věrnostní program. (č.501)
----------------------
2. Český prezident Miloš Zeman v doprovodu několika ministrů české vlády a vysokých představitelů oborových organizací zopakoval ve svém krátkém projevu k zahájení výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích populární a často opakovanou myšlenku Jana Wericha "kde je blbec, tam je nebezpečno", načež dosud celkem pokojně přihlížející návštěvníci začali v panice opouštět výstavní areál. (č.504)
----------------------
3. Kubánské úřady kvůli fatálnímu nedostatku pohonných hmot po výpadcích nasmlouvaných dodávek z Venezuely rozhodly, že v průběhu třtinové kampaně nechají zapřáhnout do nepojízdných vozů více než 4000 volů. V souvislosti s tímto oznámením česká Poslanecká sněmovna pro jistotu odložila plánovanou pracovní návštěvu početné české parlamentní delegace na pláži Varadero do té doby, dokud bezprostřední nebezpečí zapřažení nepomine. (č.508)
----------------------
4. Podle rozhodnutí úřadů by mělo být na prezidentské standartě oficiálně začerněno slovo PRAVDA, protože v tak závistivé společnosti, jakou je ta česká, je každá informace o tom, kdo právě vítězí, citlivým údajem. (č.509)
----------------------
5. Podle očekávání dojde od začátku příštího roku k drobné a nepříliš významné úpravě jednoho tradičního českého přísloví, aby nebylo v rozporu s nedávným oficiálním stanoviskem Městského státního zastupitelství v Praze ke kauze Čapí hnízdo. Nová úředně schválená verze zmíněného přísloví tak bude: "Lež má nohy akorát!" (č.510)
----------------------
6. Poté, co se několik ekologických aktivistů z hnutí Extinction Rebellion lepidlem přilepilo k povrchu rušné pražské magistrály u Národního muzea, a na víc než půl hodiny tak úspěšně zablokovalo veškerou dopravu, začaly se po podobném kvalitním lepidle shánět i sněmovní opoziční strany, jejichž poslanci by se jím mohli v případě sněmovních obstrukcí přilepit k řečnickému pultu. "Ano, vyhlásili jsme řádné výběrové řízení na dodavatele lepidla pro naše poslanecké kluby," potvrdil Nedělním miniglosám jeden z opozičních politiků, "zatím ale bohužel žádná z oslovených firem nebyla schopna splnit naši podmínku, že lepidlo musí přestat lepit v pátek ve 14 hodin, abychom si po náročném pracovním týdnu stihli užít víkend." (č.511)
----------------------
7. Podle důvěrných informací Nedělních miniglos byl nakonec plnohodnotný státní pohřeb zpěváka Karla Gotta odvolán především kvůli varování Bezpečnostní informační služby. Existovalo totiž důvodné podezření, že by se slavnostně vyzdobená dělová lafeta při průjezdu hradní branou mohla proměnit v klavír podobně jako ve filmu Kdyby tisíc klarinetů, což by mohlo v očích veřejnosti a zahraničních odběratelů znevážit jinak kvalitní výrobky českých zbrojovek a v důsledku - vzhledem k aktuálně připravovaným zbrojním sankcím - i zkomplikovat export klavírů Petrof do Turecka. (č.512)
----------------------
8. Ministerstvo vnitra na dotaz Nedělních miniglos zcela vyloučilo, že by chystalo legislativní úpravu směřující k povinnému čipování českých občanů: "Nevím, kde pořád berete tyhle nesmyslné poplašné zprávy," řekl nám zástupce odboru vnějších vztahů vnitřních věcí. "Jediné, co chystáme jako logický následný krok po zavedení povinného čipování psů, je povinné čipování jejich majitelů, aby bylo jasné, kdo je za konkrétního psa odpovědný, a dále pak drobnou změnu zákona, jejímž cílem je zajistit všem českým pejskům láskyplný domov, totiž povinnost každého občana vlastnit aspoň jednoho psa." (č.514)
----------------------
9. Feministické aktivistky vyzvaly k bojkotu zoologických muzejních expozic, protože mezi vycpanou zvěří v muzeích výrazně převládají samci. O botanických sbírkách se nadále jedná, protože v botanice feministky nejsou zdaleka tak zdatné jako v zoologii, takže je třeba nejprve zajistit nezbytné znalecké posudky. (č.514)
----------------------
10. Evropská legislativa připravuje pod tlakem levicových ekoaktivistů všeobecný zákaz používání obyčejných tužek, protože zanechávají zřetelnou uhlíkovou stopu.  (č.518)
----------------------
11. Policie obvinila bývalého premiéra Petra Nečase z křivé výpovědi ve prospěch jeho současné manželky v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Podle některých zdrojů blízkých vyšetřování je situace opravdu vážná, protože v Nečasově případě je výpověď křivá tak, že jí není rovno.  (č.520)
----------------------
12. Ústecké krajské zastupitelství vytklo Vězeňské službě, že věznice v Teplicích nestandardně povolila bývalému hejtmanovi a ministrovi Davidu Rathovi při výkonu trestu používání jiné než erární matrace a oblékání džínových kalhot místo vězeňského stejnokroje. Věznice se brání tím, že pan Rath byl v průběhu pobytu ve věznici několikrát kázeňsky odměněn, naposledy poté, co ve věznici pro všechny dosud nijak nepodchycené drobné obchody a úsluhy mezi vězni zavedl EET. (č.522)
----------------------
13. Brněnská policie vydala varování před tzv. "objímacími kapsáři", kteří začali řádit v brněnských ulicích. Tito kapsáři v nočních hodinách zničehonic objímají překvapené kolemjdoucí a - než ti se stačí vzpamatovat z nečekaného přívalu upřímně vyhlížejících citů - obírají je o peněženky a další cennosti. Policisté zároveň připustili, že se jim po medializaci těchto případů ozývají tisíce občanů, kteří jsou překvapeni skutečností, že jde o protiprávní jednání, protože něco podobného se jim často stává i za denního světla a v relativním bezpečí domova. (č.522)
----------------------
14. Podle podrobných měření provedených na reprezentativním vzorku několika tisíc lidí se teplota lidského těla za posledních 200 let snížila v průměru o 0,59 stupně Celsia. Většina odborníků však vůči této pozoruhodné skutečnosti zůstala chladná. (č.523)
----------------------
15. Ministerstvo kultury chce opět oficiálně na celostátní úrovni ustanovit tzv. Měsíc knihy. K návrhu se překvapivě přidalo i ministerstvo zemědělství, jehož živočišná sekce by navíc ráda nově zavedla i Měsíc bachoru. (č.524)
----------------------
16. Aby byla vyloučena jakákoli diskriminace soutěžících na základě jejich vzezření, bylo rozhodnuto, že v novém ročníku soutěže krásy Miss Německa bude o výsledcích rozhodovat porota složená výhradně z žen, a to na základě mnohem komplexnějšího hodnocení osobnosti zúčastněných dívek, které bere v potaz kromě osobního kouzla i jejich inteligenci, všeobecný rozhled, znalosti historie a jazyků, míru identifikace s ustanoveními Evropské ústavy, kladný vztah k modernímu umění a neústupné odhodlání zabránit za každou cenu klimatickým změnám. Jako znevažující a sexistická byla pochopitelně zrušena tradiční promenáda v plavkách, která bude nahrazena novou divácky vděčnější soutěží uchazeček o nejlepší motivační dopis. Německé zákonodárné orgány mají připravenou i novou právní úpravu, která má pod přísnými sankcemi zcela zakázat všem mužům sledování televizního přenosu inovované soutěže, ale průzkumy veřejného mínění zatím napovídají, že to asi ani nebude třeba. (č.525)
----------------------
17. Po podrobném prozkoumání videa ze svatováclavských oslav rodu Slavníkovců v Libici v roce 995 se videorozhodčí rozhodl zrušit původně dosažený výsledek ozbrojeného střetu kvůli zjevnému přešlapu a předčasnému startu prvního útočícího Přemyslovce. Výsledky následného krveprolití byly proto oficiálně anulovány, takže by se měl po dohodě obou týmů uskutečnit nový zápas v náhradním termínu. "I když to možná na obou stranách proběhne s určitými problémy, věříme, že se oběma týmům nakonec podaří poskládat alespoň základní jedenáctku "z levého boku", takže náhradní zápas bude regulérní a vše napodruhé již proběhne v ovzduší fair play," řekl Nedělním miniglosám promotér akce. "Každopádně mohu diváky ubezpečit, že původní prodané vstupenky zůstávají v platnosti." (č.526)
----------------------
18. Podle výsledku průzkumu provedeného mezi českými teenagery polovina respondentů nechápe přesný význam tradičního úředního obratu "děkujeme za pochopení". (č.526)
----------------------
19. V reakci na vyjádření amerického prezidenta, že Američané budou prvním národem na Marsu, v USA výrazně posílily akcie většiny trikových filmových studií. (č.527)
----------------------
20. Rozčilená paní Sabina z Barrandova přišla v neděli protestovat do Českého hydrometeorologického ústavu proti tomu, že nadcházející vichřice dostala právě její jméno, i když je sociologickými průzkumy potvrzeno, že většina Sabin jsou ženy mírumilovné a dobrotivé. Paní Sabina se sice v ústavu nezdržela dlouho, přesto tam po ní zbyly vyvrácené kancelářské židle, popadané obrazovky počítačů či zdevastovaná recepce a tamější vedení nebylo jejím řáděním zcela zpřetrháno jen proto, že stihlo včas odjet na víkend. Podle mluvčího ústavu jde o politováníhodní nedorozumění, o to nepříjemnější, že se právě nedávno po třinácti letech konečně podařilo zahladit i poslední stopy po minulé návštěvě ukrajinského kulturisty Kyrilla. (č.527)
----------------------
21. Policie konečně odhalila pachatele ozbrojené loupeže, při níž byla v Hongkongu nedávno odcizena plná dodávka toaletního papíru. Při zásahu byla objevena celá uloupená zásilka s výjimkou menší části, kterou již zloději stihli použít pro vlastní potřebu. (č.529)
----------------------
22. Cech pražských šatnářek vyhlásil časově neomezenou stávkovou pohotovost, dokud čeští hygienici neodvolají své nedávné nebezpečné doporučení v případě nutnosti místo do dlaní kašlat a kýchat do rukávů. Než se tak stane, cech požaduje, aby zaměstnavatelé zajistili jeho členkám, pracujícím v šatnách pražských divadel, muzeí, galerií a restaurantů, nošení kompletního ochranného obleku včetně speciální masky, a zároveň vyhradili dostatečné prostředky na akutní péči pro ty, kteří se takto oblečených šatnářek příliš polekají. (č.530)
----------------------
23. Podle rychlého celoevropského průzkumu je aktuálně nejoblíbenější a nejvíce respektovanou postavou z dob starého Říma Pilát Pontský, protože si ze všech římských osobností nejlépe myl ruce. (č.532)
----------------------
24. Jednu z mála výjimek z celosvětové povinnosti nosit ochrannou roušku dostal vzhledem k odlehlosti místa svého trvalého pobytu Robinson Crusoe. I on ji ale podle nařízení příslušných místních orgánů musí z prozatím neupřesněných bezpečnostních důvodů nosit aspoň každý Pátek. (č.533)
----------------------
25. Snad s výjimkou některých speciálně vycvičených cirkusových exemplářů dostalo většinu domácích čtyřnohých mazlíčků do problémů nové nařízení české vlády, že na veřejných místech se může chodit maximálně po dvou. (č.534)
----------------------
26. Na nudisty, kteří se navzdory vyhlášeným omezením pohybu opalovali na břehu rybníka na Pardubicku, zavolali rozezlení místní občani policejní hlídku, protože nudisté neměli při slunění povinnou obličejovou roušku, a budili tím veřejné pohoršení. (č.534)
----------------------
27. K pobřeží filipínského ostrova Palawan, které je za normální situace oblíbenou turistickou destinací a aktuálně jsou kvůli virové epidemii tamější krásné pláže zcela prázdné, se vrátily tisíce růžových medúz, tzv. kořenoústek, a dalších tradičních obyvatel moře. Pobřežní bary se promptně přizpůsobily nové klientele a místo doposud oblíbených alkoholických koktejlů, po kterých se některým mořským živočichům dělá špatně od vychlípitelného žaludku, začaly nabízet velmi oblíbenou zmrzlinu s planktonovou příchutí, takže to vypadá, že by letošní sezóna mohla být ekonomicky zachráněna. (č.535)
----------------------
28. Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček nešikovně umístil na svůj twitterový účet fotografii z jednání v Lánech, na které mají účastníci nasazeny ústní roušky a na stole před sebou bohaté pohoštění, a vyvolal tak otázky, jak hosté s rouškami občerstvení jedli. "Samozřejmě, žádné nařízení vlády související s nouzovým stavem jsme při jednání expertní rady neporušili," vysvětlil pan Ovčáček Nedělním miniglosám. "Obyčejné roušky jsme měli nasazené jen na společné focení, abychom v českých občanech nevyvolávali zbytečnou závist, ale hned poté si všichni hosté nasadili nově vyvinuté luxusní respirátory se speciálním jednohubkovým a chlebíčkovým ventilem." (č.535)
----------------------
29. Zvony, které podle dávné tradice odletěly na Zelený čtvrtek do Říma, se bohužel nemohly vrátit na věže svých kostelů jako obyčejně už na Bílou sobotu, ale vzhledem k rizikovému cíli své cesty musí teď podle nařízení vlády do čtrnáctidenní karantény. (č.536)
----------------------
30. Americký prezident Donald Trump apeloval na všechny své názorové oponenty, aby kvůli přetrvávajícímu nebezpečí nákazy zůstali v přísné domácí karanténě nejméně do doby, kdy skončí příští prezidentské volby. (č.538)
----------------------
31. Blaničtí rytíři, kteří od vyhlášení nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii pracují z domova, pohotově založili na sociálních sítích on-line poradnu, kde nyní postupně zveřejňují krátká instruktážní videa pod názvem 10 nejlepších tipů jak na to, když je národu nejhůř. (č.540)
----------------------
32. Rozsáhlý výzkum potvrdil, že je možné speciálními metodami genetického inženýrství zničit nebezpečné populace komárů přenášejících tropické nemoci, zejména malárii. Vedoucí výzkumného týmu k tomu Nedělním miniglosám řekl: "Naše metoda by měla nejen zlikvidovat komáry, ale měla by mít i další výrazné ekonomické přínosy, zejména když se nám cílenými mutacemi DNA podaří s pomocí významných světových médií udělat z každého nebezpečného komára velblouda." (č.541)
----------------------
33. Společnost Microsoft odebrala všem, kteří v době koronavirové epidemie nemohli chodit do svého řádného zaměstnání, z Excelu oblíbenou funkčnost vytváření koláčových grafů s vysvětlením, že bez práce nejsou koláče. (č.543)
----------------------
34. V některých českých bazénech, které mají dostatečnou hloubku, zvýšili provozovatelé kapacitu omezenou nutností zachovávat alespoň 1,5 m bezpečnostního odstupu tím, že umožňují plavat až třem plavcům nad sebou. (č.543)
----------------------
35. První data po zrušení nouzového stavu naznačují, že očekávání speciálního projektového týmu zaměřeného na vývoj penzijního systému se nejspíš nenaplnilo a plánovaný baby boom generující v příštích letech dostatečný počet nových daňových poplatníků v České republice nenastane. "Vzali jsme si z prvního testovacího kola řadu ponaučení," řekl Nedělním miniglosám vedoucí projektového týmu, "a pro druhou vlnu koronavirové epidemie, kterou chystáme spustit od podzimu, to tentokrát musíme zařídit tak, aby dospělí zůstali v přísné karanténě doma, ale děti mohly pokračovat ve školní docházce." (č.543)
----------------------
36. Brněnští politici z hnutí ANO, kteří jsou obviněni z korupce, se exkluzivně pro Nedělní miniglosy vůbec poprvé veřejně vyjádřili ke svému obvinění, když prohlásili, že nic neřeknou. (č.544)
----------------------
37. I když většina průmyslových odvětví se v období po koronavirové pandemii chystá na vleklou celosvětovou krizi, překvapivě pozitivně vidí prognostici budoucnost vlnařského průmyslu, zvlášť pokud se potvrdí konspirační teorie, že nové mobilní sítě 5G dělají z lidí ovce. (č.545)
----------------------
38. Představitele české armády pobouřil sortiment nakladatelství Naše vojsko, který v posledních letech sestává stále více z upomínkových předmětů s motivy německé Třetí říše, což vyvrcholilo vydáním kalendáře pro rok 2021 s vyobrazením čelných nacistických představitelů. Česká armáda se od aktivit nakladatelství distancovala a oficiálně požádala o jeho přejmenování z původního zavádějícího názvu Naše vojsko na přiléhavější název Jejich vojsko. (č.546)
----------------------
39. Další útok proti spisovatelce Boženě Němcové podnikli místní protirasističtí aktivisté, když se pokusili v médiích očernit Staré bělidlo. (č.548)
----------------------
40. Na dlouho připravovaném citlivém jednání u kulatého stolu se měli sejít v Ženevě vybraní meteorologové s představiteli leteckého průmyslu, aby posoudili, zda není něco pravdy na tom, že prší, protože nelétají letadla. Konference ale zatím nemohla být zahájena kvůli zpoždění příjezdu většiny delegátů, jejichž letadla nevzlétla, protože prší. (č.549)

Chcete-li si připomenout to nejlepší a snad i nejvtipnější, co dosud za více než jedenáct let v Nedělních miniglosách vyšlo, můžete si přečíst následující jubilejní výběry:

Nedělní miniglosy č.400 (výběr Nedělních miniglos z čísel 301 až 399)
Nedělní miniglosy č.300 (výběr Nedělních miniglos z čísel 201 až 299)

A co vám můj blog - pokud ho ještě neznáte - může nabídnout? Kromě glos politického a společenského dění, podobných těm dnešním, najdete na blogu např. cestopisné reportáže z Japonska, z Řecka, a dalších míst, jsou tu i - věřím, že většinou humorně laděné - úvahy a fejetony, povídky, básně, hrátky s češtinou, haiku, vzpomínková vyprávění, povídání o knížkách, filmech či pražských zákoutích a také celá řada fotografií doprovázejících četné fotočlánky. Pokud vás na mých stránkách něco zaujme, neváhejte a dejte o mém blogu vědět i dalším lidem, které by mohly moje články potěšit. Děkuji a těším se zase brzy na shledanou.

17 komentářů:

 1. Tak snad se NMG na zdejší platformě pohodlně zabydlí.
  Nechť jim k tomu všechna Digibožstva dopomáhají.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za přání i za návštěvu. Na magické číslo 555 si snad ještě troufnu :-).

   Vymazat
 2. Tak jsem tady, milý Petře, hodně štěstí v novém bydle.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc děkuji a těším se na shledanou v blogovém i jakémkoli jiném světě :-).

   Vymazat
 3. Díky za docela zajímavý přehled.Šla jsem rovnou sem, abych si mohla nový blog uložit do oblíbených. Takže fajn, ne?♥

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vítám vás, paní Růženko. No jo, zabydlujeme se, předtím to byla jen haluzna na občasné přespání, ale když tu má člověk řádně bydlet, je to přece jen trochu něco jiného :-).

   Vymazat
 4. Nádhera :-D Úplně mě odrovnala paní Sabina, na kterou jsem už dočista zapomněla. A nebyla v tom zdaleka sama :-) Tak každopádně hodně štěstí a inspirace v novém blogovém domově - a ať se brzy zabydlíš :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji! Je moc zajímavé sledovat, jak se jednotlivé miniglosy vyvíjejí v čase: Některé zahoří a zhasnou a člověk zpětně kroutí hlavou nad tím, co mu na tom kdysi připadlo vtipné, jiné naopak jako kdyby časem sílily. Paní Sabinu jsem si sice pamatoval, přesto mě s odstupem docela mile překvapila :-).

   Vymazat
 5. Je tu tak půvabně jako v moři prosluněné mlhy!

  OdpovědětVymazat
 6. Zdravím do nového bydla. Brněnské hnutí ANO je jako přichycený manžel infla-granti - zatloukat, zatloukat, zatloukat. Nemluvit, nemluvit, nemluvit.
  Sankce vůči Petrofu jsou nefér. Vždyť taková proměna je zázrak. :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za pozdrav, který s chutí oplácím a těším se, že se i v novém prostředí budeme potkávat. Přeji krásné letní dny.

   Vymazat
 7. Jsem velice mile překvapená, že si něco pamatuji.
  Což je, v mém případě skutečně překvapivé i na včerejší oběd musím vypotit, co bylo :-)
  Připojím se k ostatní, krásné blogové časy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to mě těší, taky si některé pamatuju, i když musím připustit že zdaleka ne všechny :-). Díky a uvidíme, jak se to tu rozjede, zatím se s tím spíš jen učím zacházet a zkouším, co se stane, když něco zmáčknu :-).

   Vymazat
 8. (První pokus komentáře z mobilu se neuložil, proto zkusím ještě jednou jinak:)

  Očipovaní lidé budou asi snem zdravotníků zabývajících se chytrou karanténou :).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, rovnou dostaneme souřadnice nejbližšího odběrného místa a zákaz jít jinam :-).

   Vymazat
 9. Moc pěkné, asi opra vdu best of... Mimochodem, ti sterilizujici komáři zmuto alia už bylo zjištěno, že řada plodný h komárů má část DNA těch radobysterilizujicich... Na komára si nepřijdem...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Největší velbloudí stáda by mohla vzniknout v oblasti moravských lužních lesů :-).

   Vymazat

Děkuji za váš komentář a těším se zase brzy na shledanou.