neděle 21. února 2016

Nedělní miniglosy č.349

Především mezi křížovkáři nesmírně oblíbená běloveská kyselka IDA obsahuje podle hygieniků asi 50x větší množství arzénu, než povolují české hygienické normy, takže její pravidelné pití i pravidelné luštění křížovek, které IDU obsahují, může přivodit značné zdravotní potíže. Starosta obce, kde nebezpečný neupravovaný pramen vyvěrá, řekl Nedělním miniglosám, že znovu zavést dřívější postup odstraňování nebezpečné příměsi by bylo příliš nákladné, proto bude stačit varovné přejmenování kyselky na nový název EDA, což je zkratka pro Extrémní Dávku Arzénu. Preventivní žalobu na rizikového EDU již ovšem podala Marie Kyselková za poškození dobrého jména a myšího kožíšku, a rovněž Maryša s Vávrou a Franckem za nedovolený zásah do autorských práv.
----------------------
Za jízdu bez řidičského průkazu bude možné podle nových pravidel udělit pokutu až 75 000,- Kč, protože dřívější trest v podobě okamžitého zabavení řidičského průkazu se během několika let testovacího provozu neosvědčil.
----------------------
Podle průzkumů je svými žáky a studenty ve třídách šikanováno téměř 40% českých učitelů. Žáci a studenti to vysvětlují tím, že učitelé jsou pro ně ve třídách přirozenými třídními nepřáteli, které je podle módních neomarxistických teorií třeba zlikvidovat, protože jsou společně se školníky překážkou na cestě k beztřídní společnosti.
----------------------
Soud, který měl v Norsku rozhodnout o dalším postupu v kauze dětí Evy Michalákové, musel být odročen, protože se nepodařilo sehnat profesionálního tlumočníka do češtiny. "Samozřejmě, lidí, kteří jsou schopni simultánně tlumočit z norštiny do češtiny, máme dost," řekl nám ředitel firmy Europolyglot, která tlumočení pro podobné případy zajišťuje. "Bohužel, zjistili jsme, že sociální služba Barnevernet nemluví žádným z nám známých jazyků, takže jsme schopni fundovaně pokrýt jen ty části mluveného projevu, kdy zástupce Barnevernetu musí podle předpisů v zájmu dítěte mlčet, což je ale - pro nás naštěstí - skoro pořád."
----------------------
Albánie se kvůli nečekanému množství zájemců rozhodla odložit rozprodej své letky bitevních letounů, protože o nákup cca 60 let starých letadel projevila zájem přední světová muzea a mnozí soukromí sběratelé. "Jedna nabídka přišla - pokud vím - i z České republiky," řekl Nedělním miniglosám albánský ministr pro prodej starého a v praxi nepoužitelného materiálu. "Režisér Filip Renč je chce použít při natáčení barrandovského historického eposu Bitva na Bílé hoře."
----------------------
Americký republikánský kandidát na prezidenta Jeb Bush se rozhodl odstoupit z prozatím neúspěšné kampaně v rámci republikánských primárek hned poté, co se kvůli indiskreci Madelaine Albrightové rozené Korbelové dozvěděl, co znamená jeho křestní jméno v češtině.


Pozn.: Protože jsem stále od správce Autorského klubu, Standy Rulce, nedostal žádnou odpověď - ani veřejnou ani neveřejnou - na své tři jednoduché otázky, přikládám znovu i odkaz na svoji nedávnou veřejnou výzvu: Tři jednoduché otázky pro správce Autorského klubu. Nedělní miniglosy mimochodem v pondělí 22. února oslaví přesně 7 let od prvního vydání, přičemž prvních několik desítek vydání nemělo taky prakticky žádnou odezvu, chce to "jen" si vytrvale stát za svým; tak si tedy sám ze sebe vezmu příklad :-). A při té příležitosti mi dovolte vyseknout poklonu za vytrvalost i všem "nedělněminiglosovým čtenářům": Sedmiletá tradice není v dynamickém blogovém prostředí zas tak obvyklá, tak vám všem moc děkuji za to, že si i po takové době chodíte zdejší svérázné přehledy politického a společenského dění pořád číst. Ve srovnání s tím jsou "správcovské stojky" přes veškerou jejich nepříjemnost opravdu jen lapálií. Díky a věřím, že se budeme potkávat na stránkách NMg i nadále, hned příští týden to bude tradiční "padesátkový" čistě subjektivní autorský výběr dvaceti nejlepších glos z dílů 301 až 349!

Pokud patříte mezi novější čtenáře Nedělních miniglos a chtěli byste si přečíst i něco z toho, co vyšlo v Nedělních miniglosách dříve během jejich čerstvě sedmileté historie, můžete si kromě kompletních článků v Archívu NMg přečíst na následujících odkazech tři jubilejní výběry toho nejlepšího, co bylo zatím v Nedělních miniglosách publikováno. Mimochodem, dnešní výběr doplním k následujícím odkazům již od příštího standardního vydání.

Nedělní miniglosy č.300 (výběr Nedělních miniglos z čísel 201 až 299)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za váš komentář a těším se zase brzy na shledanou.